Zalatwię Kredyt Pozabankowy Za Procent

Oprocentowanie i kapitalizacja odsetek to nie jedyne aspekty, nad którymi należy się zastanowić wybierając odpowiedni kredyt pozabankowy za procent. Równie ważna jest długość trwania umowy, ponieważ w przypadku lokat bankowych będziemy zmuszeni zamrozić cały nasz depozyt do chwili wygaśnięcia porozumienia z bankiem.

W innym wypadku możemy narazić się na utratę odsetek, a to przeczyłoby sensowi lokowania oszczędności na depozycie terminowym. Na jaki czas zatem najlepiej lokować swoje oszczędności, by nie utracić płynności finansowej, a jednocześnie zyskać na korzystnym oprocentowaniu?

Jak sama nazwa wskazuje kredyty za procent zakładane są na krótki okres czasu nieprzekraczający 12 miesięcy, zatem lokatą krótkoterminową określamy wszystkie produkty, których termin zapadalności wynosi poniżej jednego roku. Zaletą tego typu produktów jest fakt, że nie musimy zamrażać kapitału na długi czas i tym samym nie ma obaw o utratę płynności finansowej.

Jeśli zatem istnieją z naszej strony obawy, że w niedługim czasie zdeponowane oszczędności mogą nam być potrzebne, warto zastanowić się nad ofertą załatwienia kredytu za procent. Wprawdzie krótki termin zapadalności nie wpływa tak korzystnie na oprocentowanie, jak bywa to w przypadku lokat długoterminowych, ale kapitał ulokowany nawet na kilka tygodni jest w stanie na siebie zarobić przynajmniej tyle, by uniknąć negatywnego oddziaływania inflacji.

Oczywiście analizując ranking lokat maj 2019 możemy natrafić na różnego typu promocje i przynajmniej chwilowo skorzystać na atrakcyjniejszym oprocentowaniu, które choć w niewielkim stopniu podniesie wartość produktu oszczędnościowego.

Tego typu depozyty terminowe charakteryzują się terminem zapadalności przekraczającym 12 miesięcy i trwają z reguły nawet kilka lat. Zysk z lokat długoterminowych bywa większy niż w przypadku krótkoterminowych z kilku podstawowych przyczyn. Przede wszystkim banki w zamian za to, że na dłużej powierzamy im swój kapitał wynagradzają korzystniejszym oprocentowaniem, poza tym znaczący wpływ na zyski mogą mieć także częstsze kapitalizacje odsetek.

Istnieje także możliwość dodatkowego podniesienia profitów poprzez produkty łączone w postaci lokaty z funduszem. Korzyści finansowe niosą jednak za sobą konieczność zablokowania oszczędności na długi czas przekraczający 12 miesięcy, a często sięgający nawet kilku lat. Nie każdy może sobie pozwolić na tak długą inwestycję, dlatego wybór lokaty długoterminowej należy dobrze przemyśleć. Przedterminowe zerwanie umowy spowoduje utratę odsetek i brak jakiegokolwiek zysku, a nie o to przecież chodzi w inwestowaniu w depozyty terminowe.