Pożyczka Dla Bardzo Zadłużonych

Wielu bardzo zadłużonych ludzi zastanawia się, co zrobić w sytuacji, gdy dostają dodatkowy zastrzyk gotówki. Jedni przeznaczą nadprogramowe środki na konsumpcję bieżącą np. kupno nowego sprzętu audio lub zagraniczną wycieczkę. Inni spłacą długi lub nadpłacą kilka rat kredytu hipotecznego.

Ale są też tacy, którzy oprą się pokusie natychmiastowego spożytkowania pieniędzy i pomyślą o ich pomnożeniu. Form inwestowania jest wiele, a w tym artykule postaram się przekonać Państwa do ulokowania kapitału w lokatach bankowych, choć – jak każda inwestycja – mają one swoje wady i zalety.

Mimo, że artykuł ma zachęcać do zaciągania pożyczek dla bardzo zadłużonych, przewrotnie zacznę od wymienia ich wad. Pierwszą wadą niewątpliwie jest niewielki zysk, w stosunku do ilości zainwestowanych środków. Przeciętny zysk to obecnie ok. 3-4% w skali roku w przypadku lokat krótkoterminowych.

Większe oprocentowanie można uzyskać zakładając lokatę długoterminową, lecz wtedy pozbawiamy się możliwości swobodnego dysponowania swoimi pieniędzmi, bowiem przedterminowe zamknięcie lokaty, przeważnie wiąże się z utratą części lub nawet całości dotychczas zgromadzonych odsetek.

Dużą niedogodnością jest również niewielka dostępność lokat bankowych, jako produktu samodzielnego. Banki stosując technikę handlową cross-sellingu oferują atrakcyjne procentowo lokaty, ale pod warunkiem wykupienia innej usługi np. prowadzenia konta osobistego.
Zalety lokat bankowych

Jednakże niedogodności te, nie powinny – moim zdaniem – zniechęcać do tej formy inwestowania. Pożyczka dla zadłżonych ma jedną, niezwykle ważną, cechę – jest bezpieczna. Cecha ta ma szczególne znacznie dla osób, nie posiadających specjalistycznej wiedzy na temat procesów inwestycyjnych. W przypadku lokaty bankowej, to bank bierze na siebie ryzyko związane z inwestowaniem powierzonych mu środków.

Z drugiej strony bank również jest zabezpieczony przed ewentualnymi stratami, bowiem z mocy prawa wszystkie lokaty zakładane w bankach działających w Polsce, są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie ma więc ryzyka, że bank będzie „kombinował” ze zwrotem naszego kapitału. Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego jest to układ idealny.

Inną istotną zaletą pożyczek prywatnych dla bardzo zadłużonych jest to, że zysk, mimo iż czasami niewielki, jest zawsze pewny (o ile sami dotrzymamy warunków umowy zawartej podczas zakładania lokaty). Pewność zysku wynika stąd, że zakładając lokatę, zawieramy z bankiem umowę, zgodnie z którą my zobowiązujemy się do wpłacenia określonej kwoty pieniężnej na określony czas, a bank zobowiązuje się do wypłaty nam za to wynagrodzenia w formie odsetek.